Yom Kippur Study 1

28sep2:15 PM3:15 PMYom Kippur Study 12:15 PM - 3:15 PM