Yom Kippur Study 2

28sep3:15 PM4:15 PMYom Kippur Study 23:15 PM - 4:15 PM